Utflyktochvandringsbloggen.blogspot.com

söndag 11 april 2021

Arkeologisk undersökning av Hagbards källare

Hagbards källare är en ruin efter en kastal (torn) som ligger i Angelskogsviken, precis intill Angelåns utlopp i närheten av Ronneby hamn. Vid den undersökning som nu gjorts hoppas man få fram mer fakta om hur gammal ruinen kan vara och vad den använts till. 

Ruinen kan vara ett försvarstorn eller möjligen varit kopplad till gården Fornanäs som varit en gård som användes till försörjning av kyrkoherden i Ronneby under medeltiden. Det är möjligt att Hagbards källare är samtida med Ronneby kyrka som började byggas på 1100-talet. På andra orter i Sverige finns exempel på liknande kastaler som då legat i direkt anslutning till en kyrka men deras direkta funktion höjs ännu i dunkel. Om man hittar bevis för att det funnits ett murverk med eldstäder i kastalen så kan den ha fungerat som bostad under någon period men samtidigt ha haft flera funktioner.Under april 2021 har den nya utgrävning av Hagbards källare gjorts och utgrävningsledare har Martin Hansson (bilden) universitetslektor i historisk arkeologi vid Lunds universitet varit. 

Vid Angelåns mynning har det legat en medeltid bondehamn som beskrevs år 1671 som en god hamn för skutor och skepp att ligga i. Bondehamnarna användes av bönderna för att kunna transportera ut sina varor med dessa hamnar var illegala då kronan ville ha kontroll på all export. Ofta kom varorna uppe ifrån Småland eller de norra delarna av Blekinge. Ur de stora skogarna utvanns bland annat pottaska som användes vid tillverkning av glas och såpa. Men även produkter som kött och ved transporterades på de tidiga transportvägarna genom Blekinge i nord-sydlig riktning.
Väggarna i ruinen är olika tjocka och mäter runt 1.5 meter till drygt 3 meter. Här på bilden syns ingången på källarplanet tydligt och delar efter en dörrkonstruktion fanns vid utgrävningen.

Kastalen har gissningsvis varit 3 våningar hög och man fann rester av taktegel som under medeltiden ansågs vara ett mycket exklusivt byggnadsmaterial.


Studenter från Lunds universitet deltog i grävningen.

Norr om själva kastalruinen ligger ytterligare en ruin som undersöktes. Någon gång under historien har byggnaden eller delar av byggnaden brunnit. Funderingar kring denna ruin är om den hört samman med kastalruinen och vad dess funktion varit. Ruinen efter denna byggnad har en lång gemensam murr som vätter mot norr och har möjligen varit uppdelad i tre olika byggnader med en gemensam murgrund i norr. Stensättningen kan möjligen tolkas som om det funnits en antydan till gårdsplan mellan byggnaderna och under medeltiden byggdes inga ladugårdar eller uthus på det sättet av bönderna då det tog allt för mycket arbetskraft i anspråk. Men utgrävningarna får förhoppningsvis uppenbara mer historisk fakta om platsen och dess användning.

Intressant i sammanhanget är att för tusen år sedan under vikingatid och medeltid gick havsnivån omkring 1 meter över vad den gör idag. Det innebär att kullen där grunden ligger har varit omgärdad av havsvatten och bildat en udde ut i Angelskogsviken.

Under 1800-talet bedrevs mycket forskning i området där man fann bosättningar från stenåldern på bägge sidor om vägen vid Angelskog.


Fynd av krukskärvor, flinta och järn


Utgrävningen får visa hur väl informationen på den nuvarande skylten håller sig i framtiden. Förhoppningsvis kommer det att finnas skäl att uppdatera informationen om Hagbards källare och ruinen norr ut på kullen efter sammanställningen av utgrävningen.
Hagbardskällare ligger på en mycket vacker plats som är utflyktsvänlig och full av vårblommor i den betade hagen. Med utsikt över Angelån och Angelskogsviken mot Ronneby hamn.

Över Angelån finns ett välbevarat stenfundamentet kvar efter en äldre byväg som passerat området.


Vägbeskrivning

N56,17989  O15,30628

Kör från E22 mor Ronneby hamn och Tarkett.

Svänga upp mot Angelskog och parkera där. Promenera direkt på norra sidan av Angelån genom betesmarken mot havet. Man kommer då till Hagbardskällare som ligger på stranden till ån och inte kan missas.

Ett annat sätt är att köra förbi avtagsvägen mot Angelskog och parkera in till vänster på backkrönet. Där är skyltat Biotopskyddad mark. Gå förbi huset på vänstersida och där finns en trapp över staketet intill den betade hagen där ruinerna ligger.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En kattugglas hoande och Måne över Almö

Vi har haft några riktigt fina solnedgångar nu i januari och många bilder av grymma solnedgångar läggs ut i  sociala medier. Jag tyckte att ...