Utflyktochvandringsbloggen.blogspot.com

Strosa i Augerum. Här var Linné och gav ut sin bok om växternas sexualsystem

 

Boken Hortus Augerumensis
Augerums gård & Kvarn & Kyrka En Herrgård med medeltida anor                 
Hortus Augerumensis skrevs av apotekaren Ferber som ägde Augerums herrgård på 1700-talet och apoteket Göta lejon i Karlskrona. Det sägs att han även hade intressen och var involverad i Ronneby brunn....Wikipedia skriver....
Gården ägdes på 1700-talet av apotekaren Johan Eberhard Ferber,
som hade en stor trädgård med medicinalväxter.
Linnés sexualsystem användes för första gången i Sverige i boken Hortus Augerumensis, som dokumenterar denna trädgård.


I början av 1800-talet lät den nye ägaren amiralitetsproviantmästaren Schweder bygga Stora Hus och anlägga den vackra engelska parken.

1855 köptes egendomen av justitiekanslern Nils von Koch och hans engelska maka Frances Lewin.

Gården är fortfarande i släktens ägo och brukas i femte generationen och länstyrelsen skriver att gårdanläggningar från den här tiden saknas nästan helt i Blekinge...
Lyckåleden nedanför Augerums gård


Stora gamla lövträd kantar dalen längs ån....
      


Ferber hade ett trädgård med medicinalväxter

Resterna av medicinal trädgården en tidig höstmorgon Vägen från Kättilsmåla och Lyckåborg mot Augerums kyrka

Gamla träd är vackra, och skulle för min del gärna få stå kvar
men föryngring gäller. 
Man tar bort de gamla träden och ersätter de med nya trädplantor.
Gott och väl,
men jag hann ta några fina kort på dessa gamla träd innan de ansades bort för det som anses bättre.

Väg med gamla anor
Precis just här finns en gammal vägsten
En märklig ihålig sten i vattnet

Efter många efterfrågningar om vad detta kan vara berättar en man att man släppte ut vattnet från kvarnen i denna stenbrunn i ån för oss inte röra upp bottenslammet.


Byggnaderna på Augerums gårdLyckebyån
Augerumskvarn


Klockgölen

Ett stycke av ån genom AugerumAugerumskyrka bakom den gamla allén
Vacker i landskapet ligger hon kyrkan, insprängd mellan Lyckebyån och kulturlandskapets brukade marker och hagar, och skogen med ståtliga ekar och träd


Kyrkan i sommarskrudKyrkan från 1822

Känd för att den ligger i "fel" väderstreck.

Normalt brukar kyrkor vara placerade i öst-väst
Men Augerums kyrka är byggd i nord-sydlig riktning


På platsen för Augerums kyrka har det funnits tidigare kyrkobyggnader.
Men riktigt hur tidigt den första kyrkan uppfördes har man inte kunnat fastställa

Men det finns flera sägner, kanske på grund av naturmystiken som bildas
med tanke på att kyrkan ligger så nära ån och det branta stupet ner mot vattnet.
Enligt legenden ska den gamla kyrkan ha rasat ner i ån. Vid en särskilt kraftig vårflod, när ån steg tillräckligt högt, ska delar av kyrkogården och den gamla kyrkan ha dragits ner i vattenmassorna. Detta hände aldrig, men man skrämde barn med denna historia under många år. Barnen från till exempel Kättilsmåla som kom och hade skolavslutning i Augerums kyrka, blev tillsagda av sina föräldrar att sätta sig långt bak nära kyrkporten, för att hinna ut om kyrkan skulle rasa ner i ån igen. På grund av denna skröna kallas den lilla dammen i ån, nedanför kyrkan och precis efter kvarnen och bron, för Klockegölen. Enligt legenden ska den gamla kyrkans klockor ligga nere på botten, och man ska ännu kunna höra dem ringa, om man lyssnar noga.


Ja, skrönor- barnen i Kättilsmåla skola har så långt jag kan minnas och hört berättas fått gå i Flymens kyrka. Kanske av praktiska skäl, då Flymen hade en mindre antal skolbarn.
Även om byn tillhört Augerums församling. 
I en annan berättelse sägs att kyrkan återigen ska rasa ner i Lyckebyån
Då trenne systrar gifter sig skall  branten ge vika....


Och varje nyårsnatt tar kyrkan ett tuppfjät närmare ån...
Ett tuppfjät är en sådant steg en tupp tar. 
Ett ålderdomligt ord som även finns i Lucia sången Natten går tunga fjät... .

Allérna
Rester från Ferbers medicinal trädgård på 1700-talet


Vårgrönskan längs stränderna
Något att njuta av då man går leden...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En kattugglas hoande och Måne över Almö

Vi har haft några riktigt fina solnedgångar nu i januari och många bilder av grymma solnedgångar läggs ut i  sociala medier. Jag tyckte att ...