Utflyktochvandringsbloggen.blogspot.com

Varggropar - FångstgroparVarggropar i Torsås och Emmaboda med omnejd

På några ställen i de södra småländska skogarna kan man hitta varggropar. De finns säkert på flera ställen i landet men de fyra jag känner till ligger alla i Kalmar län. Om du känner till fler än dessa så hör gärna av dig och berätta. Kanske finns det fångstgropar där man försökt fångat annat än varg?

Historien bakom dessa skall vara att det på 1300-talet kom en lag som ålade bönderna / byarna att anlägga dessa varggropar. I slutet av 1800-talet var vargen i stort sett utrotad i södra Sverige varför vargjakt förbjöds.

Inga bevis för frilevande varg dödat någon människa

Men de hade inte utrotats med jakt med hjälp av fångstgropar eftersom det inte ska finnas ett enda säkert bevis på att en enda varg någonsin fångats i Sverige i en varggrop. Inte heller finns det ett enda bevis på att en frilevande varg någonsin i Sverige attackerat en människa. Lite tänkvärt...

Ändå har vargen på många håll blivit ett förhatligt djur, på andra håll en stark symbol för styrka och att leva nära och fritt i naturen.

Gillrades med byte

Varggroparna var i runda tal 4 meter i diameter och en tre till fyra meter djupa. De grävdes som en grop i marken. Ibland stensattes de eller kläddes med en träpalissad på insidan. De skulle vara tillräckligt djupa för att vargen inte skulle kunna ta sig upp ur gropen.

Ofta gillrades de med ett bytesdjur som fick sätta livet till. En höna kunde sättas på en stör i mitten och därefter gömdes själva gropen med ris och tunna slanor. Det var tänkt att vargen sedan skulle komma släntrande genom skogen och få vittring på den döda hönan och falla i gropen. Sedan skulle det vara lätt att döda vargen där nere i gropen. Men detta hände alltså aldrig. Djuren kloka som de är överlistar ofta människan.Många dagsverken

Men varggroparna bär med sig en kulturhistoria till oss i våra dagar om hur man tänkte och arbetade förr. Det måste gått åt många dagsverken för bönderna att bygga dessa för hand långt innan maskinerna kom i människans tjänst.

Därefter skulle man få tag i sten som trots den sten-rikedom som fanns i Småland krävde en hel del arbete med att bryta loss, transportera och sedan kallmura i perfekta släta väggar så fångstdjuren inte skulle kunna ta sig ur groparna.

Tyvärr är det inte så upprensat runt och i groparna vilket behöver göras både för att de skall synas bättre för besökare och inte bli fördärvade av uppväxande sly och buskage.

De sista vargarna

År 1864 ska den sista vargen ha blivit fälld i Kronobergs Län och i Kalmar Län 1871. Spåren av vargskräcken finns också kvar i ortsnamnen ute i byarna. I min uppväxt i östra Blekinge finns en gård som kallas Vargahiet och enligt berättelsen skall den sista vargen i trakten blivit skjuten där.
Hitta till Varggroparna

Varggropen i Åleberg Utanför Emmaboda.
56¤39´15,4¤ N
15¤30´10,5¤E
Från Storgatan i Emmaboda kör norrut och ta av mot vänster skyltat Räveberg, Åleberg.
Håll vänster och vänster. Kör igenom Ålebergs by.
Ta av höger och nästa höger.
Varggropen är skyltad Kulturminne ute vid grusvägen. Ligger bara ett 20-tal meter in skogen.


Långelycke mellan Emmaboda och Eriksmåla.
56¤43´35,7"N
15¤29´25,2"E
I från väg 28 ifrån Emmaboda söder ifrån ta av mot vänster skyltat Spritsmåla då du kör norrut.
Man kör då på Marknadsvägen.
Vid busshållplats Spegelvägen står en skylt Varggrop 400 meter åt vänster.
Kör in på mindre skogsväg.
Vik av mot höger. Direkt därefter skyltat Varggrop 75 meter.
Ligger i en gles fin tallskog med ljung och blåbärsris.


Fastlycke Torsås kommun.
I byn Fastlycke i höjd med E22 och Söderåkra ligger en välbevarad varggrop.
Kartangivelsen är ungefärlig.
https://www.google.com/maps/place/385+97+Fastlycke/@56.4765368,16.0108778,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465630d9f2ad3ecb:0x8dc218bd185b4913!8m2!3d56.4765258!4d16.0196326Varggropen i Fastlycke skall vara en av de bäst bevarade i södra Sverige. Den ser djup ut och kallmurad med raka väggar.

För att hitta hit kör du från E22:an vid Söderåkra, Torsås kommun i Småland mot Strömby. Avtagsvägen väster ut ligger vid Söderåkra kyrka. Efter ett stycke tar du av till höger mot Strömby.

Efter ytterligare några kilometer håller du höger igen mot Ryd- Perstorp-Fastlycke. Man kommer in på en mindre väg och nu är du ute på landet på riktigt!

Varggropen ligger nära Torsåsleden så håll utkik efter de orangestolparna till leden.
Varggropen är skyltad från vägen. Kör in till vänster om du kommer från Söderåkra och vägen går direkt förbi ett litet torp. Omkring 200 meter in i skogen på en traktorväg (körbar) får du parkera vid ett kalhygge och gå de sista skyltade meterna in till varggropen.
56¤28´55,9"N
16¤01´23,7" E


Varggroparna i Torsås är upprensade och gräset slaget runt dem varför de är lätta att hitta. Man ser även konstruktionen bättre. Bravo Torsås!Varggropen i Väghyltan, Torsås kommun, Småland

56¤ 21´04,4" N
15¤ 57´56.,9" E

Varggropen i Väghyltan är svårast att hitta till och det beror på att den inte är skyltad från vägen. Men skam den som ger sig.
Du ska ta fäste på den mycket vackra och sevärda väderkvarnen i Väghyltan som står invid vägen.

Väderkvarnen i Väghyltan
56¤20´52,8"N
15"57´56,3"E

När du tittat klart på väderkvarnen ställer du bilen där och går tillbaka mot Torsås och efter ett kort stycke tar du första avtagsvägen ner mot vänster. Bakom en lada och där finns stora grindar. Men Allemansrätten ger oss rätt att gå där.Det är en skogsväg du ska gå in på.
Efter uppskattningsvis 200 meter är Varggropen skyltad in till vänster.

Så Väderkvarnen och Varggropen ligger bara några hundra meter ifrån varandra. Varggropen snett bakom Väderkvarnen.

Torsåsleden går förbi Väderkvarnen, men inte förbi varggropen vilket är synd. Vandraren hade säkert uppskattat att få se den. Man kan tyvärr inte heller läsa sig till att varggropen finns där när man är vid väderkvarnen. Däremot är fina informationsskyltar uppsatta vid Väderkvarnen.

Hur hittar man då till Väghyltan?
Från Torsås eller gamla vägen från Lyckeby-Sälleryd tar man av mot Brömsebro någon kilometer söder om Torsås. Håll höger.
Väghyltan är skyltad och man ser Väderkvarnen som ligger på en bergknalle intill vägen.

Från E22:an i Brömsebro viker man av mot Appleryd- Gullemåla-Väghyltan. Man får köra in i Brömsebro och följa gamla vägen som går parallellt med E22:an för att hitta avtagsvägen. Det är ganska lätt att hitta.


Det var Magnus Eriksson som gav direktiv om att varje gård skulle anordna fångstgropar för att ta vargen på 1300-talet. 

Ofta låg dessa fångstgropar intill gårdarna då man var rädd att vargen skulle ta boskapen på gårdarna. Varggroparna skulle vittjas ofta och därför var det praktiskt att lägga dem intill bebyggelsen. Groparnas storlek varierar lite som man kan se mellan se olika varggroparna i Emmaboda och Torsås kommuner. 

Men de är alla runda utom den i Fastlycke som har fått en egen form. Det viktiga var ändock inte formen utan djupet och de raka väggarna som skulle förhindra att fångstdjuret kunde rymma.

Trots allt detta arbete i landet fångades aldrig någon varg i dem. Ödets ironi eller människans dumhet och naturens list? ;-) Vem vet...

Plus +
* Informationsskyltar gjorda av hembygdsföreningarna är trevliga med lite fakta läsning.
* Plus blir det för fångstgroparna i Torsås som är upprensade och tillgängliga.

Minus -
* Bättre skyltning.
* Varför går inte vandringslederna förbi alla som ex i Väghyltan?
* Ingen skyltning från vägen i Väghyltan.
* Ingen skyltning från de stora vägarna vare sig i Emmaboda eller Torsås. Är man på semester genom kommunerna så missar man lokalhistorien tyvärr.

Sammanfattning:
Det är roligt med ren bondehistoria som tillhör det lokala samhället. Här kan man leva sig in i hur våra förfäder tänkte och hur stormaktens direktiv påverkade småbyarna. Även som de aldrig kom till nytta, utan bara orsakade merjobb för de redan utarmade bönderna.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En kattugglas hoande och Måne över Almö

Vi har haft några riktigt fina solnedgångar nu i januari och många bilder av grymma solnedgångar läggs ut i  sociala medier. Jag tyckte att ...