Utflyktochvandringsbloggen.blogspot.com

torsdag 11 november 2021

Spännande om ortsnamn i Blekinge

 


Vackert ortsnamn inte bara i Blekinge utan i hela Sverige!
Under sensommaren skrev jag på sociala medier och i bloggen om Månasken och andra vackra ortsnamn i Blekinge och fick ett så stort härligt gensvar! Tack alla :-D Nu skriver Sydöstran att Månasken kan vara ett av Sveriges vackraste ortsnamn! Efter en tävling i Språktidningen. Gå gärna in under länkarna och tyck till själva!

Sydöstran: Den lilla byn Månasken har ett av Sveriges vackraste ortsnamn 
Språktidningen Vackrast och roligast i Sverige


Jag funderar ofta på ortsnamn när jag passerar olika ortsnamnsskyltar. 

Hur har ortsnamnen uppstått och hur uttalas de med den lokala dialekten?  


Månasken

Månasken är ett riktigt vackert ortsnamn i Blekinge. Så jag ställde frågan på Facebook vilka vackra ortsnamn som finns i Blekinge och om namnens härkomst. Jag fick en fin respons på ortsnamn som sticker ut.
Enligt en uppgiftslämnare skall Månasken betyda just månsken (ett abstrakt ord) vilket jag tycker i så fall förstärker tjusningen av namnet. Första belägget för ortsnamnet ska vara från 1612 och då tillhörde Blekinge Danmark. Så rätt betydelse ska vara mån-sken. Funderingar på mån-asken finns även. Om en stor ask blivit belyst av månen. Sägnerna berättar att så varit fallet och hjälpt sjöfarten, I en annan berättelse sades det att det fanns en höjd där man såg månskenet och flera kyrktorn från en vacker utsiktsplats!

Andra ortsnamn som nämns är Vällust utanför Mörrum, Gökadal, Källehult, Kärringaryd, Skallavraket, Senoren, Alltidhult, Tokaryd, Matvik, Negerbyn, Matvik, Snöfleboda, Norje, Skrivarehagen, Trolleboda, Halasjö, Böglarehult Lyckeby, Fridlevstad, Asarum, Horkoneryd.

I en äldre Blekingebok hittar jag att Snöfleboda ska betyda Snöflingeboda. Det kanske förklara att kvarnen som styckades av från byn fick namnet Snöfors. Holje skall i samma diskussion komma från "höl" en håla där åarna flyter samman. Men efter vad jag kan hitta är man fortfarande inte överens om vart namnet Holje skall komma ifrån. Detsamma skall gälla Ysane.

I en annan rolig bok Ortsnamn i Blekinge län del III Bräkne-Härad från 1971 finns en förklaring till Bodekull. Man förklarar att bod troligen kommer av en primitiv byggnad ev sjöbod på en höjd. Troligen på Möllebacken eller det höjdparti där klocktornet står.
Dönhult- dån från Bräkneån. Lillagärde- gärde betyder inhägnat jordstycke. Det lilla inhägnade jordstycket. Ganska gulligt namn :-)
Gummagölsmåla- Gumme är ett mansnamn. måla-utmätt område. Gumme mätte ut ett område vid gölen.

Vad betyder ortsnamnen?

Skrivarehagen i närheten av Jämshög
Ett tips om en artikel i Sydöstran ger förklaringen att regementsskrivaren Hans Jacob Gersonius år 1728 döpt sin son på platsen. Namnet skall komma ifrån regementsskrivaren.


Utsikt över Ronnebyån vid Horkoneryd. Ur folkmun ska det komma från Horkona dvs en bordell på platsen. Men det är inte säkert det stämmer. Ibland kommer namnen på orterna från något man har svårt att gissa sig till.

Tjurkö är inte tjurarnas ö, utan kommer från ett ålderdomligt ord thiudhk/ tjurk med betydelsen bergshöjd/klippön enligt Hallbergs Ortsnamn i Blekinge. Horkoneryd, Negerbyn, Böglarehult, Halasjö, Kärringaryd, Matvik, Källehult ges ingen förklaring till i den boken. Tokaryd ska komma från mansnamnet Toke. Gökadal kommer enligt Hallberg som det låter från dalen där göken sjunger. Skallevraket betyder naken klippa, berghäll. Vrak kommer från vräka. Troligen att Ronnebyån vräkte sig ned från de kala berghällarna. På Facebook får jag förklaringen att Skallevraket skulle betyda en kulle med stenskärv kring.


Efterleden i ortsnamnen

När jag söker förklaringar till ortsnamnens efterled hittar jag följande förklaringar. Efterleden har varit vanliga under vissa tidsepoker och kan ge en fingervisning om hur gammalt ett ortsnamn kan vara.

-rum: Öppen plats. Från vikingatid och medeltid.
-ryd: Röjd mark, röjning i skog från vikingatid och medeltiden.
-hult: Liten skog, skogsdunge. Kommer av tyskans Holtz-ved, trä. Huggit ned träd.
-måla: Uppmätt, avgränsat jordstycke. Samma ord som i mäta. Medeltiden då man inmätte ett område.
-by: Boplats, bebyggelse
-boda: Bodar för tillfälligt bruk som exempelvis slåtterbodar.
-stad: Plats, ställe. Kommer från fornsvenskans stadhir. 
-torp: Nybygge, utflyttargårdBöte- namn med böte kommer ofta från orter där man haft bötesplatser/vårdkasar. Dessa eldar tändes som ett varningssystem vid oro och fara. I Blekinge finns exempelvis Uttorps böte på Sturkö.

Alt -betyder svan. Svan var ett viktigt proteinkälla och troligen var svanen nästan utrotad eller i vart fall minskade betydligt i antal. Man tror att de orter som har "alt " i namnet är de platser där svanen sedan återkom och fick nytt fäste i landskapet. Alt finns i Alltidahult, Älmteryd, Älmtamåla, Älmtasjön.
.

Alltidahult skola som ligger mitt emellan de stora sjöarna Halen och Raslången. Då namnet innehåller "alt" som betyder svan, kan man anta att det fanns gott om svan i de båda sjöarna.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En kattugglas hoande och Måne över Almö

Vi har haft några riktigt fina solnedgångar nu i januari och många bilder av grymma solnedgångar läggs ut i  sociala medier. Jag tyckte att ...