Utflyktochvandringsbloggen.blogspot.com

Dalby Söderskog- Europas minsta nationalpark

 
Vandringsleder


I äldre tiders skogsbruk avverkade man de äldsta och största träden i skogen. Numera avverkar man ett helt skogsbestånd och återinplanterar sedan samma trädart över hela området. Detta går att man får en dominerande trädart i en skog där alla träd är lika gamla. Men detta passar inte djurlivet. Död ved som får ligga kvar är ett måste för att en rad insekter ska trivas däribland bokoxen. insekterna blir i sin tur 
mat åt fåglar som hackspetten.BokoxeI en skog som växa utan människans inblandning blir det en balans mellan träd i olika ålder. Unga och gamla samsas i samma skog.

I slutna naturskogar som Dalby Söderskog minskar ek och hassel med tiden och alm, lind, avenbok och bok tilltar i antal då dessa kan växa i dessa skuggiga skogstyper.Landskapet runt nationalparken är den skånska flacka jordbruksslätten där man har en vy på många kilometer bort i horisonten.


Nationalparken Dalby Söderskog gränsar till naturreservaten Dalby Norrskog där de här kossorna går och betar. Här finns också hästar å¨bete. Genom att gå genom Norreskog kommer man fram till Skrylle som är en stor fritidsanläggning. Det går bra att köra runt med bil också om man vill det. Där finns bland annat ett litet Naturum som passar mindre barn och en restaurang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En kattugglas hoande och Måne över Almö

Vi har haft några riktigt fina solnedgångar nu i januari och många bilder av grymma solnedgångar läggs ut i  sociala medier. Jag tyckte att ...